Disclaimer Tea Lifestyle

De kleine lettertjes. Niet echt leuk, maar wel nodig.

Het onderstaande is van toepassing op de website(s) van Tea Lifestyle. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Eigendom

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Tea Lifestyle. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tea Lifestyle. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Tea Lifestyle met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Tea Lifestyle behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar websites derden

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Tea Lifestyle en welke geen eigendom zijn van Tea Lifestyle, deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Tea Lifestyle. Hoewel Tea Lifestyle uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Tea Lifestyle worden onderhouden wordt afgewezen.

Beschikbaarheid website

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Uitsluiting aansprakelijkheid schade

Tea Lifestyle sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden (ook als je vragen hebt over deze disclaimer) kun je contact met ons opnemen via info@tealifestyle.nl.